Cursuri profesori

Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Primăriei Municipiului Bucureşti organizează, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, programul de formare continuă pentru cadrele didactice din municipiul București cu tema “Managementul activităților extracurriculare”, într-o singură serie de pregătire, în perioada 17 noiembrie – 10 decembrie 2017.

Cursul se adresează cadrelor didactice şi consilierilor educativi din unitățile de învățământ preşcolar, gimnazial și liceal din Capitală și o atenție specială este alocată cadrelor didactice cu rol de diriginte.

            Aplicanți eligibili:

– cadre didactice din învățământul preuniversitar din București (exclusiv);

– rol în coordonarea sau inițierea de proiecte sau programe extrașcolare și nonformale;

– cadre didactice cu rol de diriginte;

– dornici să inițieze proiecte și programe în context extrașcolar/nonformal;

– au roluri în relația cu proiectele extrașcolare în unitatea de învățământ, cu activitățile consiliului elevilor și cu managementul unității de învățământ.

            Scopul cursului este dezvoltarea și exersarea competențelor de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor  elev-profesor/familie-școală.

            Competențe specifice:

  1. Managementul proiectelor și programelor extracurriculare și nonformale;
  2. Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare și nonformale;
  3. Analiza nevoilor tinerilor și elevilor în vederea fundamentării programelor extracurriculare și nonformale;
  4. Utilizarea adecvată a cadrului educației nonformale, a metodelor și activităților specifice;
  5. Evaluarea rezultatelor învățării dobândite prin programele extracurriculare și nonformale, inclusiv de voluntariat.

            Tematica acoperită:

Modulul 1. Management de proiect/program extracurricular; dezvoltare personală a cadrelor didactice pentru exersarea rolurilor specifice contextului educației nonformale;

Modulul 2. Nevoile tinerilor și proiectarea activităților de învățare în context nonformal / extracurricular;

Modulul 3. Parteneriate pentru creșterea impactului programelor extracurriculare și nonformale; stimularea participării tinerilor prin structuri de reprezentare a elevilor.

Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației Naționale, iar în urma absolvirii acestuia se va elibera un certificat de competențe profesionale, ce conferă 15 credite profesionale transferabile, în condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare.

            Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (17 – 19 noiembrie, 24 – 26 noiembrie și 8 – 10 decembrie 2017).

Orarul sesiunilor de formare este următorul: vineri între orele 16 și 20; sâmbătă întrele orele 9 și 17; duminică între orele 9 și 14. Fiecare grupă va fi formată din 25 de cursanți, iar sesiunile de lucru vor fi facilitate de către un formator profesionist, cu experiență relevantă în domeniul educației nonformale. Metodologia de formare utilizează metode active și participative, caracterul fiind preponderent practic-aplicativ. Din acest motiv, prezența este obligatorie pe întreg parcursul cursului, acceptarea la examenul final fiind condiționată de prezența la 80% dintre activitățile cursului.

                     Înscrieri: invităm persoanele interesate să completeze formularul on-line de înscriere, disponibil mai jos, până pe data de 14 noiembrie 2017, inclusiv. Toate procedurile şi comunicările legate de înscrierea şi participarea la curs vor fi realizate exclusiv online, pe adresa de e-mail furnizată în formular.

Repartizarea pe grupe a cursanţilor înscrişi şi confirmaţi vor fi transmise eletronic, pe e-mail, până pe data de 16 noiembrie 2017.

            Programul este organizat sub egida Parteneriatului Civic pentru Educatie – CIVITAS, constituit din Primăria Municipiului Bucureşti, prin Centrul PROEDUS,  Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” și Consiliul Municipal al Elevilor. Pentru mai multe detalii puteti consulta secţiunea CIVITAS.

            Succes tuturor!