Cursuri profesori

S-a afisat repartitia pe grupe si lista persoanelor in asteptare pentru cursurile gratuite de formare pentru cadre didactice : “Managementul activităților extracurriculare și nonformale”  si Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi

 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti -PROEDUS organizeaza impreuna cu partenerii Civitas două programe de formare continuă pentru cadrele didactice din municipiul București, care se vor desfășura simultan în perioada 9 – 25 martie 2018.

Termen – limită pentru înscriere: 16 februarie 2018

Înscrierile se realizează exclusiv online, urmărind linkurile de la fiecare curs în parte.  

 
“Managementul activităților extracurriculare și nonformale” – 15 CPT, 60 ore
 
Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi” – 15 CPT, 60 ore

Managementul activităților extracurriculare și nonformale

Cursul se adresează cadrelor didactice şi consilierilor educativi din unitățile de învățământ preşcolar, gimnazial și liceal din Capitală și o atenție specială este alocată cadrelor didactice cu rol de diriginte.

            Aplicanți eligibili:

– cadre didactice din învățământul preuniversitar din București (exclusiv);

– rol în coordonarea sau inițierea de proiecte sau programe extrașcolare și nonformale;

– cadre didactice cu rol de diriginte;

– dornici să inițieze proiecte și programe în context extrașcolar/nonformal;

– au roluri în relația cu proiectele extrașcolare în unitatea de învățământ, cu activitățile consiliului elevilor și cu managementul unității de învățământ.

            Scopul cursului este dezvoltarea și exersarea competențelor de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor  elev-profesor/familie-școală.

            Competențe specifice:

  1. Managementul proiectelor și programelor extracurriculare și nonformale;
  2. Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare și nonformale;
  3. Analiza nevoilor tinerilor și elevilor în vederea fundamentării programelor extracurriculare și nonformale;
  4. Utilizarea adecvată a cadrului educației nonformale, a metodelor și activităților specifice;
  5. Evaluarea rezultatelor învățării dobândite prin programele extracurriculare și nonformale, inclusiv de voluntariat.

            Tematica acoperită:

Modulul 1. Management de proiect/program extracurricular; dezvoltare personală a cadrelor didactice pentru exersarea rolurilor specifice contextului educației nonformale;

Modulul 2. Nevoile tinerilor și proiectarea activităților de învățare în context nonformal / extracurricular;

Modulul 3. Parteneriate pentru creșterea impactului programelor extracurriculare și nonformale; stimularea participării tinerilor prin structuri de reprezentare a elevilor.

Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației Naționale, iar în urma absolvirii acestuia se va elibera un certificat de competențe profesionale, ce conferă 15 credite profesionale transferabile, în condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare.

            Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (9 – 11 martie, 16 – 18 martie și 23 – 25 martie 2018).

Orarul sesiunilor de formare este următorul: vineri între orele 16 și 20; sâmbătă întrele orele 9 și 17; duminică între orele 9 și 14. Fiecare grupă va fi formată din 25 de cursanți, iar sesiunile de lucru vor fi facilitate de către un formator profesionist, cu experiență relevantă în domeniul educației nonformale. Metodologia de formare utilizează metode active și participative, caracterul fiind preponderent practic-aplicativ. Din acest motiv, prezența este obligatorie pe întreg parcursul cursului, acceptarea la examenul final fiind condiționată de prezența la 80% dintre activitățile cursului.

                     Înscrieri: invităm persoanele interesate să completeze formularul on-line de înscriere, disponibil mai jos, până pe data de 16 februarie 2018, inclusiv. Toate procedurile şi comunicările legate de înscrierea şi participarea la curs vor fi realizate exclusiv online, pe adresa de e-mail furnizată în formular.

Repartizarea pe grupe a cursanţilor înscrişi şi confirmaţi va fi transmisa eletronic, pe e-mail, până pe data de 26 februarie 2018.

            Programul este organizat sub egida Parteneriatului Civic pentru Educatie – CIVITAS, constituit din PROEDUS, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociaților de Părinți din Învățământul Preuniversitar. Pentru mai multe detalii puteti consulta secţiunea CIVITAS.

            Succes tuturor!

Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi

Cursul se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, respectiv cadrelor didactice din unitățile de învățământ preşcolar, gimnazial și liceal din Capitală.

        Scopul cursului: Dezvoltarea competenţelor de comunicare adecvată în activităţile didactice, prin exersarea tehnicilor de expresivitate a vorbirii

  Obiective generale:

– Formarea unui stil de comunicare expresiv, adaptat la specificul conţinuturilor curriculare şi la particularităţile clasei de elevi;

– Formarea unei atitudini dinamice, catalizatoare  faţă de procesul de învăţământ;

– Exersarea unor strategii interactive de predare – învăţare – evaluare ;

– Dezvoltarea abilităţilor de gestionare eficientă a situaţiilor de criză în clasa de elevi.

            Competențe specifice dezvoltate de participanți:

  1. Comunicare verbală, nonverbală și paraverbală expresivă și eficientă în demersurile didactice;
  2. Atitudine dinamică și stimulativă față de elevi și procesul de învățare;
  3. Utilizarea unor strategii interactive de predare – învățare – evaluare;
  4. Gestionarea eficientă a situațiilor de criză în clasa de elevi;
  5. Valorificarea dimensiunii relaționale a comunicării în generarea unei atmosfere motivante în sala de clasă.

            Tematica acoperită:

Modulul 1. 

– Tipuri de comunicare umană, principii ale comunicării interpersonale

– Comunicarea didactică vs. strategia didactică 

– Tehnici de comunicare utilizate în cadrul strategiilor didactice interactive  

 

Modulul 2. 

– Semantica în comunicare; 

– Mesajele paraverbale; 

– Dicție; impostație; 

– Elemente de comunicare non-verbală în comunicarea didactică
 

Modulul 3. 

– Elemente de psihosociologia grupurilor; 

– Personalitatea cadrului didactic;

– Disciplină și indisciplină la nivelul grupului/clasei de elevi
– Comunicare asertivă.

Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației Naționale, iar în urma absolvirii acestuia se va elibera un certificat de competențe profesionale, ce conferă 15 credite profesionale transferabile, în condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare.

            Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (9 – 11 martie, 16 – 18 martie și 23 – 25 martie 2018).

Orarul sesiunilor de formare este următorul: vineri între orele 16 și 20; sâmbătă întrele orele 9 și 17; duminică între orele 9 și 14. Fiecare grupă va fi formată din 25 de cursanți, iar sesiunile de lucru vor fi facilitate de către un formator profesionist, cu experiență relevantă în domeniul educației nonformale. Metodologia de formare utilizează metode active și participative, caracterul fiind preponderent practic-aplicativ. Din acest motiv, prezența este obligatorie pe întreg parcursul cursului, acceptarea la examenul final fiind condiționată de prezența la 80% dintre activitățile cursului.

                     Înscrieri: invităm persoanele interesate să completeze formularul on-line de înscriere, disponibil mai jos, până pe data de 16 februarie 2018, inclusiv. Toate procedurile şi comunicările legate de înscrierea şi participarea la curs vor fi realizate exclusiv online, pe adresa de e-mail furnizată în formular.

Repartizarea pe grupe a cursanţilor înscrişi şi confirmaţi vor fi transmise eletronic, pe e-mail, până pe data de 26 februarie 2017.

            Programul este organizat sub egida Parteneriatului Civic pentru Educatie – CIVITAS, constituit din PROEDUS, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociaților de Părinți din Învățământul Preuniversitar.Pentru mai multe detalii puteti consulta secţiunea CIVITAS.

            Succes tuturor!