Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale 
Legea nr. 273/2006 – Legea privind finanțele publice locale
Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale

© 2019 Centrul de proiecte educationale si sportive Bucuresti. Toate drepturile rezervate