Program audiențe

Programarea/ reprogramarea se face în ordinea solicitărilor, adresate prin e-mail la adresa comunicare@proedus.ro,  data și ora programării audienței fiind comunicate solicitantului prin același mijloc de comunicare.
Marți   ora 10:00 – 12:00
Joi      ora 14:00 – 16:00