CURSURI DE FORMARE PENTRU ELEVII BUCURESTENI 2015-2016 Regulament

Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret – PROEDUS organizează pentru anul școlar 2015-2016 cursuri gratuite de formare pentru elevii bucureşteni, cu scopul de a veni în întâmpinarea copiilor şi tinerilor care doresc iniţierea sau perfecţionarea în diverse domenii de interes şi de utilitate pentru dezvoltarea lor personală, ca o completare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în şcoli şi în licee.

Implicarea elevilor în acest proiect educativ este un act conștient și responsabil de liberă alegere, iar participarea acestora la cursurile de formare inițiate, organizate și finanțate integral de Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, se supune prevederilor prezentului regulament aprobat de conducerea PROEDUS.

Cursurile sunt gratuite integral, toate cheltuielile necesare fiind suportate de PROEDUS, din bugetul alocat pentru activitatea sa specifică dedicată copiilor şi tinerilor din Capitală.

Înscrierea și participarea elevilor la cursurile organizate de PROEDUS au caracter pur opțional, neobligând în nici un fel PROEDUS să opereze modificări sau influențe în structura, conținutul sau programul cursurilor de formare gratuite pentru elevii bucureșteni, în funcție de eventualele solicitări formulate de elevi sau de părinții acestora, cu referire la alte priorități sau preferințe de ordin personal.

Aceste cursuri sunt o inițiativă complementară programului școlar obligatoriu, iar neadaptarea elevilor la cerințele proiectului sau la programul stabilit de experții PROEDUS, nu implică în niciun fel responsabilitatea PROEDUS.

Modulele de curs destinate elevilor de gimnaziu sunt: Limba Engleză, Limba Franceză, Limba Spaniolă, Limba Italiană, Limba Germană, Limba Chineză și Înot.

Modulele de curs destinate elevilor de liceu sunt: Management de proiect si Leadership, Managementul afacerilor, Dezvoltare personală, Televiziune, Actorie și Dans sportiv.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

La proiectul “Cursuri gratuite de formare pentru elevii bucureșteni” pot participa elevii claselor V-XII, ce sunt înscriși în anul școlar 2015-2016 în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București sau cei care au domiciliul in Municipiul Bucuresti.

Fiecare elev are dreptul să se înscrie și să participe în sesiunea 2015-2016 la un singur curs de formare, oferindu-se astfel unui număr cât mai mare de copii și de tineri bucureșteni șansa de a beneficia de oportunitatea pregătirii în cadrul acestui proiect educativ.

Înscrierile elevilor de liceu pentru cursurile gratuite de formare organizate de PROEDUS-PMB au loc la Liceul Bilingv Miguel de Cervantes, conform următorului program:

sâmbătă 24 octombrie 2015, elevii liceelor din:

 • sectorul 1 în intervalul orar 10:00-11:30;
 • sectorul 3 în intervalul orar 11:30-12:30;
 • sectorul 5 în intervalul orar 12:30-13:30;

duminică 25 octombrie 2015, elevii liceelor din:

 • sectorul 2 în intervalul orar 10:00-11:30;
 • sectorul 4 în intervalul orar 11:30-12:30;
 • sectorul 6 în intervalul orar 12:30-13:30.

Înscrierile elevilor de gimnaziu au loc la Liceul Bilingv Miguel de Cervantes, conform urmatorului program:

sâmbătă 31 octombrie 2015, elevii şcolilor gimnaziale din:

 • sectorul 1 în intervalul orar 10:00-11:30;
 • sectorul 3 în intervalul orar 11:30-12:30;
 • sectorul 5 în intervalul orar 12:30-13:30;

duminică 1 noiembrie 2015, elevii şcolilor gimnaziale din:

 • sectorul 2 în intervalul orar 10:00-11:30;
 • sectorul 4 în intervalul orar 11:30-12:30;
 • sectorul 6 în intervalul orar 12:30-13:30.

La înscriere solicitanţii vor depune fişa de înscriere descărcată de pe www.educatiepmb.ro, completată în dublu exemplar, semnată şi asumată, precum şi copia Cărţii de Identitate (C.I.) sau a Certificatului de Naştere al elevului.

Pe fișa de înscriere se va bifa o singură opțiune a domeniului ales, în caz contrar, aceasta va fi anulată.

Pentru toate modulele destinate elevilor claselor V-VIII este obligatorie precizarea nivelului de cunoștințe (începător – elevul nu are cunoștințe de scriere, citire sau vorbire in limba respectivă, mediu – elevul are cel putin cunoștințe minime de scriere, citire si vorbire în limba respectivă, avansat – elevul are cunoștințe dezvoltate de scriere, citire și vorbire in limba respectivă, iar în cazul modulului înot nivelul de cunoaștere reprezintă: începator – elevul nu are cunostinte despre inot, mediu – elevul are cunostinte despre procedeele de înot, avansat – elevul are cunoștințe și performanțe avansate în ceea ce privește procedeele de înot ), în caz contrar, fișa de înscriere va fi anulată.

Orice sesizare privind procedura de accesare, organizare, derulare şi finalizare a cursurilor, ulterioară asumării, semnării şi depunerii fişei de înscriere de către beneficiarul cursului de formare, este nulă de drept şi nu va fi luată în considerare de către PROEDUS PMB.

REPARTIZAREA ELEVILOR

Repartizarea elevilor la toate modulele de curs se va face pe grupe de câte 25-30 de copii, excepție fiind modulele “Dans Sportiv” si “Inot”, unde repartizarea se va face in grupe de câte 12-15 copii, de către PROEDUS, potrivit programului angajat și asumat de PROEDUS, ca inițiator și organizator al acestui proiect, în parteneriat cu ISMB.

La distribuirea elevilor în grupe se va ține cont în principal de nivelul de cunoaștere al modulului, unde este cazul, clasa în care învata cursantul și unitatea de învatamant de care acesta aparține.

Pana cel târziu la data de 28 decembrie 2015 se va posta pe siteul www.educatiepmb.ro componența grupelor și programul pe zile, ore și locații. După afișarea acestora nu mai pot fi operate niciun fel de modificări, indiferent de motivația invocată.

DESFĂȘURAREA ORELOR DE CURS

Cursurile se desfășoară în zilele de sâmbătă sau duminică în perioada ianuarie – mai 2016.

Structura cursurilor cuprinde 10 ședințe de formare (13 ședințe in cazul modulului Înot), în locațiile angajate de PROEDUS și în licee de specialitate, potrivit programului stabilit inițial.

Elevul înscris trebuie să participe în mod regulat, cooperant şi activ la orele de curs pentru modulul de formare ales, potrivit repartizării şi programării asigurate de PROEDUS PMB.

În cazul înscrierii şi participării elevului la modulele “Înot sau Dans Sportiv”, acesta are obligaţia de a prezenta la prima şedinţă de pregătire certificatul medical cu specificația „clinic sănătos – apt pentru efort fizic “, neprezentarea acestuia rezervând dreptul formatorului de a exclude participantul din sală.

Formatorul are dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu avertisment şi mergând până la excluderea cursantului din proiect, în cazul constatării manifestării de către elev a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturbă desfăşurarea cursurilor.

Absenţele acumulate pe durata cursului nu pot fi motivate, indiferent de argumentaţia invocată.

Dupa primele cinci ședințe de curs elevii care au acumulat mai mult de două absențe (3-5 absențe) vor fi excluși din proiect, urmând a se face modificări de structură si de program ale grupelor, acestea fiind reafișate pe site-ul www.educatiepmb.ro. PROEDUS se delimitează în mod clar de orice demers de orice natură al formatorilor ce nu se încadrează în prevederile contractelor de colaborare asumate de PROEDUS în raport cu aceştia.

FINAZIAREA CURSURILOR

EDITIA DIN ACEST AN A CURSURILOR NU SE FINALIZEAZA CU EVALUARE SI CU ATRIBUIRE DE TABERE PENTRU ABSOLVENTI.

Elevii cu cel mult o şedinţă absentată (cel mult doua ședințe la modulul Înot) vor beneficia la încheierea celor 10/13 ședințe de pregătire de Diplomă de Merit.

În cazul acumulării a mai mult de o şedinţă absentată (mai mult de doua ședințe absentate la modulul Înot), indiferent de motivaţia invocată, elevii absolvenți vor primi la finalul cursului Diplomă de Participare,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here