Audiente

Pogramarea/ reprogramarea se face în ordinea solicitărilor transmise prin completarea următorului formular.

Prin audiență, în sensul legislației naționale și europene se înțelege întrevederea acordată unui solicitator persoană fizică sau juridică de către o persoană cu funcţie de răspundere în cadrul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS. Audiențele se vor desfasura la sediul institutiei din  Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bl. S14, Sectorul 3, Bucuresti.

Persoanele care solicită o audiență pentru soluționarea unei probleme ce nu intră în atribuțiile și competențele Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS pot fi îndrumate către autoritățile publice locale sau centrale abilitate.

Confirmarea audienței se va realiza prin intermediul emailului sau telefonic de către un reprezentant al Serviciului Relații Publice din cadrul instituției.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS respectă prevederile Reglamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și normele de aborgare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).