Gala Șefilor de Promoție (promoția 2014 – 2018) și a Olimpicilor Naționali din Școlile Gimnaziale și din Liceele Bucureștene

Gala Olimpicilor Internationali 2018

Gala Tineri pentru Viitor 2018

Gala Tinerilor Artiști pentru clasele V–XII 2018

Gala Sportului Școlar Bucureștean 2018 – ediția a-II- a

Gala Olimpicilor Naționali din liceele bucureștene 2017

Gala Șefilor de Promoție și a Olimpicilor Naționali din Școlile Gimnaziale 2017

Gala Şefilor de Promoţie din Liceele Bucureştene şi a Premianţilor ce au obţinut Media Zece la Examenul de Bacalaureat şi cel de Evaluare Naţională 2017

Gala Tinerilor Artişti pentru clasele V-XII 2017

Gala Sportului Școlar Bucureștean pentru clasele V-VIII 2017

Gala Olimpicilor Internaționali din clasele V-XII 2017

“Gala Filmului Românesc pentru Copii” 2017

Gala Sportului Scolar bucurestean pentru elevii claselor IX-XII 2016

Gala Sefilor de Promotie si a Olimpicilor Nationali din Scolile Gimnaziale Bucurestene 2016

Gala Premiantilor Cu Media 10 La Bacalaureat Si Evaluarea Nationala 2016

Gala Olimpicilor Nationali Din Scolile Gimnaziale 25.02.2016

Gala Tinerilor Artisti 23.02.2016

Gala Olimpicilor Internationali 19.02.2016

Gala Şefilor de Promoţie din Licee

Gala olimpicilor internatonali

Gala olimpicilor nationali

Gala Sportului Scolar bucurestean pentru elevii claselor V-VIII 2016

Gala Sportului clasele IX – XII 2015

Gala sportului scolar Bucurestean – clasele V-VIII – 2015