Bine ați venit în cadrul website-ului Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, instituție publică de interes local ce are ca obiect de activitate organizarea de proiecte educationale si sportive pentru dezvoltarea tinerilor.

Vă rugăm să citiți cu mare atenție și să înțelegeți termenii și condițiile de mai jos înainte de a utiliza website-ul nostru. Continuarea navigării / accesării website-ului – www.proedus.ro reprezintă acceptul dumneavoastră privind termenii și condițiile aplicabile.

Accesul si utilizarea paginii www.proedus.ro sunt gratuite si au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

 

 

Termeni și condiții

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS titularul dreptului de folosință și administrare al numelui de domeniu aferent website-ului – www.proedus.ro, instituție publică de interes local, având sediul situat în Bulevardul Decebal nr.11,  Bucuresti ( denumit în continuare ”PROEDUS” 
Utilizator orice persoană fizică care accesează website-ul – www.proedus.ro
Website platformă online, aparținând PROEDUS, prin care utilizatorul are acces în mod gratuit la toate informațiile publicate cu privire la instituție, proiectele/programele/acțiunile în desfășurare și/sau proiectele / programele/ acțiunilece urmează a se desfășura în conformitate cu metodologiile de înscriere și participare.

 

Continuarea navigării după parcurgerea, citirea și înțelegerea prezentului document reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la conținutul acestuia. Recomandăm citirea cu atenție a acestui document, atât la prima accesare, precum și periodic, împreună cu secțiunea Politica de Confidențialitate ce prevede detalii despre datele cu caracter personal prelucrate, modul prelucrării, scopurile, precum și drepturile de care dispuneți în legătură cu datele dumneavoastră personale.

Nu putem fi responsabili pentru eventualele erori survenite ca urmare a implementării de text sau imagine pe website, datorită incompatibilității cu diferite browsere, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site, care nu se datorează culpei PROEDUS.

 

Dreptul de proprietate intelectuală, drepturi de autor și drepturi conexe drepturilor de autor

Întreg conținutul Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la: sigla, imagini, texte, elemente de grafică web, software este proprietatea PROEDUS și este protejat de Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială și nu pot fi utilizate sau copiate  fără un acord prealabil scris din partea noastră.

Utilizatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de PROEDUS. Includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PROEDUS asupra Conținutului, realizate fără acordul scris expres al PROEDUS sunt strict interzise.

Orice Conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, iar în cazul în care Conținutul nu este însotit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între PROEDUS și acesta, este interzisă utilizarea acestuia.

 

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza exclsuiv Conținut de tip text, numai în scopuri personale sau non-comerciale, doar în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentului document.

 

Având în vedera prevederile privind protecția datelor personale, precum și apărarea drepturilor nepatrimoniale, cu referire specială la drepturile minorilor, PROEDUS interzice preluarea, copierea, transferul, alterarea, reproducerea și/sau orice acțiune de utilizare a fotografiilor, imaginilor de grup ce permit identificare persoanelor. Includerea acestora de către PROEDUS în cadrul website-ului este realizată exclusiv în scopuri de informare și comunicare privind acțiunile/programele/proiectele desfășurate de către instituție.

 

Orice acțiune care excede cadrului anterior indicat, respectiv de utilizare, preluare, alterare, modificare, reproducere determină o nerespectare a Termenilor și Condițiilor stabilite și exonerează de orice tip de răspundere PROEDUS.

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal

PROEDUSse angajează să nu transmită datele personale ale Utilizatorilor către terțe părți si să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu utilizatorii, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea Site-ului. PROEDUS este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site.

PROEDUSîși rezervă dreptul de a notifica Utilizatorii cu privire la proiectele curente și alte comunicări comerciale prin poștă, telefon, e-mail sau folosind alte metode de comunicare exclusiv însituația în care a primit consimțământul expres din partea utilizatorilor.

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul platformei online – website – www.proedus.ro (Conformitate GDPR)

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare a datelor personale efectuate de către PROEDUS, precum si cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să consultați secțiunea Politica de confidențialitate existentă în cadrul site-ului.

PROEDUSrespectă drepturile pe care legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal le confera persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor , dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, precum si modalitățile de exercitare ale acestora.

Informațiile furnizate, precum si orice comunicări sau măsuri luate ca urmare a exercitării drepturilor mai sus mentionate sunt oferite în mod gratuit. Cu toate acestea, PROEDUSare dreptul să perceapă o taxă rezonabilă (prin raportare la costurile administrative) în cazul în care cererile primite din partea unei persoane au un caracter repetitiv excesiv.

PROEDUSprelucrează date cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate si transparență, asigurând confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu acordul exprimat de persoana vizată (în cazurile în care este necesar, potrivit prevederilor legale).

PROEDUS procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal având în vedere

  1. i) consimțământul acordat,
  2. ii) interesul legitim al instituției pentru îndeplinirea obiectului de activitate,

iii) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile

  1. iv) executarea raporturilor contractuale

 

 

Folosirea website-ului www.proedus.ro de către minori

În raport de natura și obiectul de activitate, PROEDUS procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. În ceea ce privește temeiul de prelucrare pe bază de consimțământ, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS aplică prevederile Regulamentului 679/2016 privind obținerea consimțământului de la titularul răspunderii părintești asupra copilului care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

În acest sens, pentru minorii sub 16 ani este necesar consimțământul titularului răspunderii părintești asupra copilului, fiind aplicabile următoarele cerințe:

–           adresa de email utilizată pentru înscrierea la acțiune/proiectele/programele derulate de către PROEDUS este obligatoriu să fie creată cu respectarea cerințelor și specificațiile furnizorilor.

PROEDUS este exonerat de orice răspundere privind adresele/datele furnizate de către minor pentru crearea adreselor/ conturilor de email. Este obligatoriu ca pentru crearea/utilizarea adreselor de email să fie respectate politicile de confidențialitate aplicate minorile de către furizorii de servicii, inclusiv, dar fără a se limita la vârstă, control parental. Exemplu pentru mai multe informații pot fi accesate Politicile de confidențialitate disponibile. (ex. Politica Google – https://families.google.com/intl/ro/familylink/privacy/notice/)

Pentru minorii de peste 16 ani în raport de natura și specificul acțiunilor/proiectelor/programelor derulate, consimțământul este liber exprimat de către copil cu respectarea Regulamentelor/metodologiilor privind desfășurarea  și a prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru orice clarificări sau informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului – www.proedus.ro, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de email –  dpo@proedus.ro

 

 

Politica de cookie

Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor în cadrul website-ului nostru, folosim fișiere de tipcookie. O parte din aceste module sunt esențiale pentru ca Site-ul să funcționeze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informații ce ajută la îmbunătățirea Site-ului. Cookies colectează informații într-o formă anonimă. Anumite Cookies pot fi folosite în scop de promovare și sunt predefinite.

Site-ul http://www.proedus.ro utilizează cookie-uri pentru a spori viteza și performanța website-ului. Aveţi dreptul să refuzaţi utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră. Cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, dacă realizaţi aceste setări, este posibil să fie afectată funcţionalitatea deplină a Site-ului http://www.proedus.ro.

Mai multe informații cu privire la aceste module utilizate regăsiți în secțiunea dedicată Politicii de cookie,publicată în cadrul site-ului nostru.

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIE către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite.

Pentru orice clarificări sau informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului – www.proedus.ro, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de email –  dpo@proedus.ro

 

Integrarea platformelor sociale în cadrul website-ului – www.proedus.ro

Website-ul – www.proedus.ro are integrate link-uri ce permit accesarea imediată a platformelor sociale – Facebook, Instagram, Youtube. Accesarea acestora permite direcționarea către conturile aferente platformelor sociale administrate de către PROEDUS. Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către PROEDUSse realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind proiectele și activitățile desfășurate.

PROEDUS își rezervă dreptul de a elimina / înlătura anumite postări ( comentarii, recenzii) realizate în cadrul platformelor sociale administrate, în situația acestea sunt contrare naturii și specificului de activitate al PROEDUS, aduc atingere drepturilor altor persoane/entități și/sau sunt considerate că exced cadrului libertății de exprimare.

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme, dar și Politica de confidențialitatedin cadrul website-ului – www.proedus.ro .

Legislația aplicabilă și jurisdicție

Utilizarea Site-ului și transmiterea solicitărilor prin intermediul Site-ului sunt guvernate de legislația română. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o solicitare din partea dumneavoastră va fi supus instanțelor competente din România.

Pentru informare, suport, reclamații și sesizări, PROEDUS poate fi contactat la adresa de e-mail ­contact@proedus.ro, sau în scris la adresa Str. George Călinescu nr.29, Sector 1, București

Prezentul document se completează cu Politica de confidențialitateși cu Politicii de cookie. Proedus își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără a fi necesară notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a site-ului, pentru a le putea consulta.

Termenii și condițiile se pot modifica din motive care includ:

(a) schimbări privind modalitatea în care se desfășoară activitatea noastră;

(b) modificări ale cerințelor legale sau de reglementare pe care trebuie să le respectăm;

(c) modificari ale website-ului și/sau ale tehnologiei utilizate, etc.

Atunci când reveniți în cadrul website-ului, vă rugăm să verificaţi data ultimei actualizări și conținutul modificărilor. Modificările se vor aplica doar pentru viitor.