Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS este un serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanţat din subvenţii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti și din venituri proprii.

În anul 2009 PROEDUS a luat naștere prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 266, acesta este organizat şi funcţionează în baza Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu toate modificările și completările ulterioare, a prevederilor Regulamentului Intern, precum şi a celorlalte acte aplicabile în materie. Structura organizatorică din Primăria Municipiului București, responsabilă pentru gestiunea relației cu PROEDUS este Direcţia Cultură, Învățământ, Turism.  Grupul țintă al PROEDUS este format din preșcolari și elevi cu vârste de până la 20 de ani, în addendum fiind considerat grup țintă și cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, părinții, bunicii și orice susținători legali ai minorilor.

De peste 14 ani oferim exemple de bună practică în materie de educație non-formală la nivelul Capitalei. De la an la an, activitățile noastre au fost din ce în ce mai căutate, devenind astfel tradiție, activitate reflexă și recurentă, personală, a peste 3 milioane de elevi. O dovadă că am dat tonul activităților extra-curriculare și non-formale în rândul elevilor bucureșteni este tocmai faptul că evenimentele noastre au fost împrumutate și replicate la nivel local, regional și chiar național de alte instituții publice sau entități private.

 Am urmărit în mod constant să oferim activități care să răspundă concret nevoilor elevilor, aliniate obiectivelor și recomandărilor Comisiei Europene, Agendei 2013-2017, Agendei Europa 2020, fiind astfel conectați în permanență la mediul educațional european și internațional.

Identitatea vizuală a PROEDUS a îmbrăcat o nouă formă începând cu data de 15 iulie 2019, iar planul de acțiune a adus în fața grupului țintă o serie de proiecte, programe și acțiuni aliniate nevoilor de învățare și cerințelor mileniului tehnologiei. Am început etapizat a digitaliza procedurile de înscriere în cadrul proiectelor noastre, am dezvoltat o platformă de e-learning – Self Learning Hub – pentru a derula și livra activități de învățare permanentă (cursuri, webinare, clase virtuale, testări interactive și cursuri prin educație non-formală), am dat viață Muzeului Copiilor – singurul astfel de spațiu la nivel național ce nu beneficiază doar de componentă expozițională, ci propune interacțiune cu exponatele și învățare prin experiențe concret.  Mai mult, în anul 2019 am lansat în premieră la nivel european programul de voluntariat dedicat cadrelor didactice și personalului didactic din învățământul preuniversitar bucureștean. Răspundem provocărilor propuse de perioada de pandemie și inovăm permanent, organizăm cursuri în regim online, acreditate, pentru cadrele didactice și târguri, conferințe, ateliere și workshop-uri online pentru părinți și adolescenți.  

PROEDUS a dezvoltat în permanență relații de colaborare cu instituții, organisme locale, ONG-uri și organizații de tineret sau implicate în educație, regionale, naționale și chiar internaționale, dovedindu-se de fiecare dată a fi un partener de nădejde, interesat de oferirea întregului sprijin în vederea organizării de noi cadre și contexte de învățare. Aceste relații s-au concretizat în acțiuni dedicate în primul rând elevilor bucureșteni dar și cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului implicat în managementul instituțiilor de învățământ și, nu în ultimul rând, părinților, bunicilor sau tutorilor legali.

Proiectele, programele, evenimentele și acțiunile PROEDUS sunt și au fost fundamentate întotdeauna pe nevoile grupului țintă, din dorința de a oferi complementaritate învățământului formal. Diversitatea și paleta de acțiuni implementate au atins domenii educaționale, sportive, culturale, artistice, de implicare activă, de susținere de proiecte, de formare continuă, de cetățenie activă în scopul formării unei generații de tineri care să fie preocupată și conștientă de realitățile sociale. Îmbinarea dintre formal și non-formal, activitățile educative și recreative, formare, implicare și recreere, oferă instituției un caracter transversal în ceea ce privește dezvoltarea proceselor de învățare la nivelul Municipiului București.

Cu deosebită considerație,

Conducerea Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS

Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană 

29 Aprilie – 8 Octombrie

Cursuri gratuite de înot, tenis de câmp și dans sportive 

6 Mai – 25 Iunie

Sesiuni de identificare a abilităților sportive 

15 Mai – 15 Iunie

Târgul Educațional – Vocația Ta!

5 – 12 Mai 

Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului 

IX – XII

8 – 14 Mai 

Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului 

V – VIII 

2 – 7 Mai 

Festivalul Vocea Teatrului Licean Bucureștean 

3 – 17 Mai 

Bugetare Participativă – Liceul Tău

Mai – Decembrie 2023

Program de orientare în carieră și școlară – Vocația ta! 

Program de voluntariat dedicat elevilor liceeni din Municipiul București 

Muzeul Copiilor 

Expoziția interactivă MistERELE Terrei – Micul Explorator 

Muzeul Copiilor

20 de indicii sub mări – Escape Room