1. INTRODUCERE

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum și de ce colectăm, utilizăm și gestionăm datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care www.proedus.ro folosește cookie-urile, dar și Secțiunea privind ”Termeni și condiții” privind modalitatea de interacționare cu site-ul, drepturi de autor  etc.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea instituției: Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS,

Adresă: Str. George Călinescu nr.29, Sector 1, București

E-mail: dpo@proedus.ro

De la momentul primirii cererii, instituția noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Cererile dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la primirea acestora.

 1. DEFINIȚII

 

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 

operator” – Centrul De Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.proedus.ro

 

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Plaformă online” – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către Centrul De Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – www.proedus.ro

 

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

 

 

 

 

III.        COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROEDUS prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, voluntari, prestatori etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparținând PROEDUS, care derivă din natura obiectului de activitate.

 

PROEDUSva prelucra datele cu caracter personal conform dispozițiilor legale privitoare la păstrarea datelor sau conform perioadei de retenție declarate, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

 

 1. MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră în cadrul procesului de inscriere voluntară în cadrul proiectelor desfășurate prin intermediul formularelor puse la dispozițieîn cadrul site-ului web www.proedus.ro, prin navigarea site-ului web, a platformelor sociale de comunicare, formularelor, activităților, dispozitivelor utilizate, în scopurile declarate și în temeiurile legale și legitime, aplicabile activității desfășurate.

PROEDUS, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează date:

 1. i) direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:
 • procesul de înscriere în programele desfășurate, atât la sediul PROEDUS, cât și prin intermediul site-ului web – proedus.ro prin intermediul formularelor integrate în cadrul platformei și/sau prin transmiterea cererilor/documentațiilor de înscriere la adresele de email indicate;
 • navigarea online a site-ului web – proedus.ro;
 • contactarea și/sau formularea de solicitări în funcție de canalul ales pentru contactare;
 • participarea la concursurile/programele organizate;
 • participarea prin transmiterea de date personale în cadrul procesului de înscriere ca profesor voluntar
 • participarea la sondaje, studii privind feedback-ul participanților la  proiectele/programele desfășurate de PROEDUS
 • abonarea la newsletter
 1. ii) prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru;Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre cookies.

iii)        prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare

 

 1. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

PROEDUSse angajează să păstreze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 

 

 • procesul de înscriere la activitățile desfășurate în cadrul PROEDUS

Prin inițierea procesului de înscriere în programele noastre conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:

–           nume și prenume

–           adresa

–           adresă de e-mail

–           număr de telefon

–           vârstă

–           ocupație

–           unitatea de învățământ

Declarăm că datele pe care ni le furnizați pentru înscrierea în programe nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele declarate, respectiv

Scop Prelucrare Categorii de date personale prelucrate Temei legal Durată retenție
Susținerea proiectelor în cadrul Parteneriatelor / Proiectelor/ Programelor desfășurate [ex. Parteneriatul civic pentru educație – CIVITAS 2.0] Colectare – Depunere cerere de susținere a proiectelor/ programelor / acțiunilor PROEDUS Nume și prenume reprezentant instituție, Responsabil de proiect,  adresă de e-mail, număr de telefon responsabil proiect, persoane de contact parteneri interni și externi ai unității de învățământ

Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, vârstă număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări

Interes legitim – aplicabilitate obiect de activitate PROEDUS 3 ani
Susținerea proiectelor în cadrul Parteneriatelor / Proiectelor/ Programelor desfășurate [ex. Parteneriatul civic pentru educație – CIVITAS 2.0] Procedură verificare proiecte, soluționare Contestații Nume și prenume reprezentant instituție, Responsabil de proiect,  adresă de e-mail, număr de telefon responsabil proiect, persoane de contact parteneri interni și externi ai unității de învățământ

Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, vârstă număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări

Interes legitim – aplicabilitate obiect de activitate PROEDUS 3 ani
Susținerea proiectelor în cadrul Parteneriatelor / Proiectelor/ Programelor desfășurate [ex. Parteneriatul civic pentru educație – CIVITAS 2.0] Derularea Proiectelor  în cadrul Parteneriatelor / Proiectelor/ Programelor desfășurate Nume și prenume reprezentant instituție, Responsabil de proiect,  adresă de e-mail, număr de telefon responsabil proiect, persoane de contact parteneri interni și externi ai unității de învățământ

Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, vârstă număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări

Temei contractual – îndeplinire obligație contractuală

Interes legitim – aplicabilitate obiect de activitate PROEDUS

10 ani / perioadă legală de retenție

 

 • procesul de înscriere în programul de voluntariat

Prin inițierea procesului de înscriere în programul de voluntariat conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:

–           nume și prenume

–           adresa

–           adresă de e-mail

–           număr de telefon

–           vârstă

–           experiență profesională,

–           preferințe,

–           date privind educația,

–           calificări

Declarăm că datele pe care ni le furnizați pentru înscrierea în programul de voluntariat nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele declarate, respectiv

Scop Prelucrare Categorii de date personale prelucrate Temei legal Durată retenție
Desfășurarea programelor de voluntariat Colectare – completare formulare înscriere program Voluntariat Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, vârstă, sex, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări

 

Interes legitim – aplicabilitate obiect de activitate PROEDUS 3 ani
Desfășurarea programelor de voluntariat Transmitere  confirmare completare formular Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, vârstă, sex

experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări

Interes legitim – aplicabilitate obiect de activitate PROEDUS 3 ani
Desfășurarea programelor de voluntariat Derularea raporturilor de voluntariat – Contract de voluntariat Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, CI/Pasaport/ Permis de ședere seria și nr/ data eliberării/ CNP

 

Obligație legală – prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat 5 ani/ perioadă legală de retenție

 

 

 • Secțiunea dedicată Carierelor

În cadrul platformei online – www.proedus.ro este disponibilă o secțiune specială dedicată informării cu privire la locurile de muncă disponibile încadrul instituției. În situația în care sunteți interesat de unul dintre locurile de muncă și înțelegeți să transmiteți dosarul dumneavoastră pentru participarea la concursurile desfășurate, vom prelucra următoarele date de la dumneavoastră:

–           nume, prenume

–           telefon

–           email

–           adresă

–           Cod Numeric Personal

–           Date din Cartea de Identitate

–           studii (documente ce atestă nivelul studiilor)

–           Vechimea în muncă și locurile anterioare de muncă

–           Cazier judiciar

–           Date privind sănătatea (adeverință medicală)

–           Orice alte date personale furnizate prin intermediul CV-ului

Prin participarea la concursurile desfășurate de către PROEDUS sunteți de acord cu prevederile prezentei Secțiuni din cadrul Policitii de confidențiale.

Pentru transparență, listele cu candidații înscriși, precum și rezultatele obținute la concursurile desfășurate vor fi postate pe platforma www.proedus.ro. Prin depunerea dosarului candidatului sunteți de acord cu publicarea listelor anterior menționate.

Pentru obținerea mai multor informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de ocupare a locurilor vacante desfășurat, precum și privind datele personale necesare în cazul încheierii unui raport contractual de muncă, conform prevederilor legale, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de email – dpo@proedus.ro

 

Scop Prelucrare Categorii de date personale prelucrate Temei legal Durată retenție
Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea locurilor de muncă Colectare – completare formulare Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, fotografia etc Interes legitim / obligație legală 5 ani
Raporturi contractuale de muncă Contract individual de muncă Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, vârstă, sex

experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, venituri, salarizare

Interes legitim –

obligație legală

70 ani
Derularea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante Stocarea documentelor după terminarea procesului de ocupare a locurilor vacante Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc. Consimțământ 3 ani
Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea locurilor de muncă Publicarea anunțurilor Nume și prenume, postul pentru care s-a optat, punctajul obținut Obligație legală 6 luni/ obligație legală

 

 

 • Informare, comunicare și publicitate – transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter)

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a vă transmite informații personalizate privind programele, proiectele, acțiunile desfășurate de către PROEDUS.

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de informare, comunicare, publicitate și altele asemenea au la bază interesul legitim al PROEDUS de a înțelege nevoile și așteptărilepersoanelor interesate sau implicate în  proiectele și programele noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume.

 

Scop Prelucrare Categorii de date personale prelucrate Temei legal Durată retenție
Informarea, comunicarea și publicitatea serviciilor educaționale prestate de către PROEDUS Colectare –  abonare newsletter Nume, prenume, adresa de email Consimțământ 10 ani sau până la retragerea consimțământului, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare

 

 • Sondaje, studii privind feedback-ul participanților la proiectele/programele desfășurate de PROEDUS

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când decideti să participați la sondajele sau studiile noastresau cand ne furnizati feedback cu privire la produsele si serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul de mai sus doar pe baza consimtamantul dumneavoastră, având, de asemenea, în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta sa intelegem nevoile si asteptarile participanților/și/sau ai potențialilor beneficiari/participanți cu privire la serviciile noastre educaționale.

Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizati sau nu datele cu caracter personal (precum nume si prenume, informatii privind aspectele pe care le doriți îmbunătățite sau alte date cu caracter personal pe care va oferiti sa ni le furnizati), prin completarea formularelor din cadrulwebsite-ul nostru sau alte formulare similare furnizate in cadrul respectivelor sondaje sau studii.

Scop Prelucrare Categorii de date personale prelucrate Temei legal Durată retenție
Sondaje, studii privind feedback-ul  participanților la  proiectele/programele desfășurate de PROEDUS Colectare –  completare formulare Nume, prenume, adresa de email, aspecte communicate, preferințe, solicitări, propuneri, recomandări formulate de către dumneavoastră Consimțământ Pe o perioada de 5 ani sau pana la retragerea consimțământului, care situatie intervine prima

 

 • Navigarea online – utilizarea cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare (“cookie-uri” *) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.proedus.ro

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului,
 • Afișarea corectă a conținutului,
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul / aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită,
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul site-ului,

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și  pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre cookie.

 

 

 

 • Utilizarea Platformelor Sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către PROEDUSse realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind proiectele și activitățile desfășurate.

Datele personale la care avem acces:

–           numele și prenumele;

–           pseudonimul;

–           adresa de email;

–           fotografie publicată ca imagine de profil;

–           descrierea sau preferințele personale;

–           datele cu care va logati pe site-urile de socializare;

–           legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

 

 • Utilizarea canalelor de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

 

Scop Prelucrare Categorii de date personale prelucrate Temei legal Durată retenție
Furnizarea răspunsurilor față de solicitările dumneavoastră Colectare –  completare formulare/ transmitere email adresă de contact/ contactare telefonică Nume și prenume, adresă de e-mail

alte date furnizate voluntar în cadrul solicitării

Consimțământ Pe o perioada de 3 ani sau pana la retragera consimtamantului, care situatie intervine prima

 

 • Prelucrarea datelor privind siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și/sau spațiilor

 

Vă informăm că locația în care ne desfășurăm activitatea este monitorizată video exclusiv în scopul asigurării cerințelor de siguranță și securitate a persoanelor, bunurilor și spațiilor. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin monitorizarea video vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de email – dpo@proedus.ro

Scop Prelucrare Categorii de date personale prelucrate Temei legal Durată retenție
Securitatea și siguranța personalului și a bunurilor Colectare –  supraveghere video imagine Interes legitim 30 zile

 

 

 • Prelucrarea / publicarea imaginilor/fotografiilor realizate în cadrul acțiunilor și programelor educaționale și sportive organizate de către PROEDUS

PROEDUS procedează la prelucrarea imaginilor ( fotografiilor) participanților la programele și proiectele desfășurate de către PROEDUS exclusiv pentru îndeplinirea obiectului de activitate privind informarea și promovarea serviciilor educaționale, a acțiunilor, proiectelor și programelor educative, sportive , artistic-educaționale, turistice.

 

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

Având în vedere obiectul de activitate al PROEDUS, și faptul că activitățile desfășurate se adresează în special minorilor, PROEDUS prelucrează datele acestora. Cu toate acestea, înainte de colectarea datelor cu caracter personal ale minorilor, PROEDUS obține consimțământul părinților/reprezentanților legali pentru prelucrarea datelor minorilor

 

 1. PARTAJAREA ȘI TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROEDUSare o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 1. a) prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 2. b) îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim PROEDUS;
 3. d) îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.
 4. e) exprimarea expresă a consimțământului;
 5. f) respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 6. g) respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalele desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente;

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

PROEDUS vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”), dar și către Statele Unite ale Americii în situația utilizării unor instrumente precum platformele ce pun la dispoziție formularele utilizate pentru înscrierea în programele desfășurate de către PROEDUS.

VII.       RETENȚIA DATELOR

PROEDUS se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal. Instituția ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

Perioada generală de retenție este de 10 ani.

În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

 • Dacă prevederile legale o impun;
 • Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

 

VIII.      SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DATELOR

PROEDUSva evalua și va adapta în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal prelucrate. În acest sens, PROEDUS implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, PROEDUS desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de PROEDUS și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate PROEDUSare dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. PROEDUSare dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

 

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

 

 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrarii, în cazul în care:
 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită PROEDUS să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care PROEDUSnu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;

 

 • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;

 

 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privirela prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

 

 • Dreptul de a vă opune cu privirela prelucrareadatelordin motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

 

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, instituția noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către instituția noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat cătrePROEDUS într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

 

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

De la momentul primirii cererii, instituția noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Prin prezenta Politica de confidențialitate urmărim identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal posibile în desfășurarea activității, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale prin Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de email –  dpo@proedus.ro

Pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, PROEDUS va actualiza și va completa prezenta informare. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.