Legea 544/2001 și norme de aplicare

Responsabil Legea 544/2001 – Andrei Badea: 0310699531

Adresa e-mail: comunicare@proedus.ro
Program de functionare: Luni – Vineri: 09:00 – 17:00
Adresă sediu: Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Sector 3

Legea 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Dreptul de petiţionare, este un drept fundamental prevăzut de Constituţia României prin art. 51 care stipulează:

  • Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.
  • Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  • Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

Cadrul legal cu privire la dreptul de petiţionare este întregit de Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002.

Astfel, art. 2. (Ordonanţa nr. 27/2002) prevede:

“În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.”

ANUNŢ
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.