Proiectele turistice, fie că vorbim de tabere, excursii sau stagii sunt proiecte de tradiție organizate de către Primăria Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS ce reunesc elevii bucureșteni, rezultați dintr-o suită de evenimente derulate pe parcursul fiecărui an școlar.

Obiectivul central al proiectului îl constituie recompensarea, cultivarea și stimularea modului responsabil, activ și performant de manifestare a elevilor, în cadrul unui context socio-educaţional, cultural-artistic și sportiv organizat, asigurându-se o complexitate și o varietate de activități și programe de interes, utilitate și necesitate pentru tânăra generație.

Tabăra/excursiile se vor desfășura pe litoralul Mării Negre, pe durata unei serii de șapte nopți (tabăra), respectiv 2 nopți (excursia) având asigurate cazarea, trei mese/zi, coordonarea, formarea și transportul în regim de gratuitate.

În conformitate cu normele si prevederile legale MEN, ISMB și PROEDUS în vigoare, fiecare coordonator de grup va asigura supravegherea si coordonarea unui grup de 5-10 elevi pe parcursul a 7, respectiv 2 nopți. Coordonatorii de grup voluntari își vor desfășura activitatea sub îndrumarea coordonatorilor desemnați să monitorizeze activitatea din cadrul locației.

La începutul fiecărei serii de tabără sau a excursiei, coordonatorul de locație va face o ședință în care va pune la dispoziția coordonatorilor de grup toate informațiile necesare unei coordonări eficiente.

Zilnic, pe parcursul unei serii de tabără sau a excursiei, au loc scurte ședințe informative cu privire la activitatea desfășurată până în acel moment sau în scopul organizării activităților imediat următoare.

Coordonatorul de grup voluntar își va desfășura activitatea în baza unui contract de voluntariat semnat între acesta și PROEDUS pe toată durata desfășurării perioadei de coordonare. Ulterior, în baza acestui contract, la solicitarea voluntarului, PROEDUS poate elibera adeverință de voluntariat.

 1. Calendar campanie de recrutare
 2. perioadă transmitere e-mail-uri de înscriere și confirmare acceptare în program: 14 februarie – 14 aprilie
 3. cursuri de formare & testare coordonatori de grup: 15 aprilie – 19 aprilie
 4. perioada corectare teste: 22 – 24 aprilie
 5. perioada de interviuri: 25 – 30 aprilie
 6. înscrierea efectivă pe serii de tabără: după 6 mai
 7. perioada desfășurare tabără: 25 iunie – 8 septembrie
 • Eligibilitate
 1. se pot înscrie în campania de recrutare și formare a voluntarilor coordonatori de grup persoanele cu vârsta între 18 și 35 de ani.
 2. prin excepție, sunt acceptate și persoanele care au 17 ani împliniți pentru a participa la programul de instruire (curs/testare), și vor putea coordona grupurile de elevi doar după împlinirea vârstei de 18 ani.
 3. Sunt exceptați de la acest regulament persoanele care vor participa în tabără în calitate de voluntari coordonatori de grup și sunt angajați PROEDUS, însoțitori ai grupurilor de elevi constituite de unități de învățământ, cluburi sportive, cluburi școlare, grupuri private etc. unde responsabilitatea selectării coordonatorilor de grup revine în totalitate conducerii unității sau a părinților.

 1. Înscriere în program
 2. pentru înscriere în campania de recrutare și formare a coordonatorilor de grup este necesară trimiterea unui e-mail la adresa tabere@proedus.ro cu următoarele date: nume complet, număr de telefon și unitatea de învățământ (acolo unde este cazul), iar în atașamentul e-mail-ului următoarele documente:
 3. V-ul (format Europass) sau Scrisoarea de Intenție în care se vor specifica următoarele informații: o scurtă descriere a aplicantului, motivarea participării în calitate de coordonator de grup în taberele/excursiile PROEDUS, experiența în lucrul cu copiii (dacă este cazul), proiectele extrașcolare la care a luat parte, evenimentele la care te-ai implicat în organizarea lor și orice alte informații ce considerați a fi utile și care vă vor evidenția calitățile (ex: înot, participarea în taberele PROEDUS sau în alte tabere, cursuri de formare extra-școlare, alte voluntariate etc).

 

 1. Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor de eligibilitate în cadrul Campaniei de Recrutare (anexată prezentului regulament).

 

 1. Avizul epidemiologic cu specificația „clinic sănătos, apt pentru colectivitate” – predat în original după admiterea testului, la înscrierea în excursie/tabără.

 

 1. Selecție, evaluare, punctare și admitere
 2. persoanele acceptate în program vor intra într-un proces de instruire cu privire la organizarea și desfășurarea taberelor și excursiilor PROEDUS ce constă într-un curs de instruire în domeniul taberelor/excursiilor PROEDUS (cu durata de 2 – 4 ore.)
 3. la finalul cursurilor, se va aplica un test din cursurile de formare și “Ghidul Coordonatorului” (o broșură special realizată pentru a veni cu informații suplimentare cu privire la toate activitățile și procedurile întâmpinate într-o serie de tabără ce va fi pusă la dispoziție în format PDF, prin e-mail, imediat după transmiterea C.V-ului de înscriere în program).
 4. Evaluarea va avea 3 etape:
 5. Evaluarea C.V-ului sau a scrisorii de intenție (Admis/Respins)
 • constituie avantaj experiența în lucrul cu copiii (ex: coordonator în taberele PROEDUS și nu numai)
 • constituie avantaj experiența ca participant în alte tabere
 • constituie avantaj dovedirea prin adeverințe/certificări practicarea de cursuri de înot/cursuri de dezvoltare personală sau implicarea în alte activități extrașcolare
 1. Testare scrisă (minim 80 de puncte)
 • testul va fi alcătuit din întrebări grilă și un subiect de argumentare liberă având contextul unei situații neprevăzute din tabără.
 • toate subiectele vor avea tematică din cursul de coordonare și din ghidul coordonatorului
 • punctaj minim de admitere pentru proba interviului, minim 80 de puncte
 • durată testare 90 minute
 1. Interviu (Admis/Respins)
 • Interviu de 15 minute cu un reprezentant PROEDUS
 1. vor fi admise persoanele care trec de cele 3 probe (nu se alocă punct din oficiu) în ordinea punctajului final de la testarea scrisă.