Activitatea voluntarilor la nivel de licee

Misiunea voluntarilor la nivel de liceu, pentru care vor fi evaluati, consta in:

a) informarea colegilor, directorilor si profesorilor cu privire la principiile, activitatile si evenimentele Proedus;

b) antrenarea si implicarea semnificativa a colegilor in proiecte educative;

c) mobilizarea si coordonarea elevilor la actiunile Proedus;

d) stimularea initiativei si implicarii in randul elevilor, prin propunerea de activitati educative atractive si benefice tinerilor;

e) organizarea si coordonarea la nivelul liceului a unui grup de lucru axat pe proiecte de dezvoltare;

f) crearea la nivelul claselor a unor echipe de proiecte;

g) informarea coordonatorilor de la nivelul sectorului cu privire la modul in care elevii percep activitatile Proedus;

h) informarea reprezentantilor Proedus cu privire la propunerile colegilor din liceu;

i) incurajarea la nivelul liceului a unei atitudini responsabile pro-active;

j) atragerea profesorilor in activitatile educative destinate elevilor;

k) informarea coordonatorilor de sector cu privire la evenimentele proprii liceului, pentru a putea fi promovate sau chiar sustinute de Proedus;

l) manifestarea si exprimarea in permanenta a voluntarilor ca lideri respectabili, demni de urmat de catre colegi, exponenti responsabili si competenti ai Proedus in plan local;

m) realizarea la fiecare doua saptamani a unui raport sintetic privind activitatea de voluntariat la nivel de liceu;

n) distribuirea in liceu a mesajelor si materialelor de promovare a activitatilor Proedus;

o) alegerea unui reprezentant al echipei de voluntari pe liceu, pentru o buna relationare cu forurile Proedus;

p) semnalarea catre coordonatorii de sector a problemelor cu care se confrunta in exercitarea cu succes a misiunii in liceu.

IMPORTANT! In vederea indeplinirii corespunzatoare a misiunii lor la nivel de liceu, voluntarii vor adopta permanent o atitudine, un limbaj si o tinuta in concordanta cu importanta rolului conferit de titulatura VOLUNTAR PROEDUS.