MESAJ CU PRIVIRE LA PREMIILE AFERENTE GALEI SPORTULUI ȘCOLAR BUCUREȘTEAN ȘI GALEI TINERILOR ARTIȘTI:
Vă informăm că toți elevii care au depus diplome ce nu au fost premiate în cadrul Galei Sportului Școlar Bucureștean sau Galei Tinerilor Artiști vor beneficia de premiile cuvenite. Pentru moment, așteptăm finalizarea procedurilor de alocări bugetare în urma ultimei Rectificări de Buget.
În momentul confirmării alocărilor bugetare, reprezentanții Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS vor transmite sms- uri/ emailuri către reprezentanții legali / părinții elevilor. În vederea eficientizării procesului de premiere, vom programa alfabetic (după numele de familie) elevii pentru ridicarea premiilor cuvenite. Vă asigurăm de faptul că echipa PROEDUS prioritizează aceste două proiecte și face toate demersurile necesare pentru a putea intra în posesia premiilor.
În egală măsură, vă comunicăm faptul că după premierea elevilor se va efectua și plata către cadrele didactice/ coregrafi sau antrenori.
Premierea se realizează pentru anul școlar 2016 – 2017 în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 337/2017 pentru elevii care la momentul obținerii premiilor erau în înmatriculați în ciclul gimnazial sau liceal (clasele V- XII).
Reiterăm faptul că atât elevii, cât și cadrele didactice, antrenorii și coregrafii vor intra în posesia premiilor aferente Galei Sportului Școlar Bucureștean și Galei Tinerilor Artiști.
Documentul în baza căruia se realizează premierea poate fi consultat la următoarea adresă electronică: