UPDATE!!!

În cazul în care mai există elevi nepremiați, la categoriile:

Tineri pentru Viitor, Elevi care au obținut media 10 la Examenul de Bacalaureat și Evaluarea Națională, Elevi care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Internaționale și Șefilor de Promoție, vom reveni cu premierea acestora în perioada 13-14 august 2018, la sediul PROEDUS din Str. Constantin Noica 159, Sector 6, București, în intervalul orar 11:00 – 17:00. Elevii majori pot ridica premiul singuri însă, pentru elevii minori, premiile vor fi ridicare de unul dintre părinți/rude de gradul 1. Alte persoane delegate trebuie să prezinte procură notarială. La ridicarea premiului, în cazul elevilor minori, trebuie să prezentați cartea de identitate/certificatul de naștere în copie și original, a elevului și cartea de identitate în copie și original a părintelui/celui care ridică premiul. În cazul elevilor majori, trebuie să prezentați cartea de identitate în copie si original.

UPDATE: Gala Tinerilor Artiști și Gala Sportului Scolar Bucureștean
Până la data de 26.07.2018 au fost premiați în cadrul celor două gale elevii ce au depus documente valide.
În cazul în care mai există elevi nepremiați, după data de 20 august vom reveni cu indicații în ceea ce privește premierea acestora.
Pentru adăugiri/ completări sau depuneri noi, vă rugăm să transmiteți un email cu următoarele documente: diploma/ diplomele în cauză, cartea de identitate/ certificatul de naștere al elevului și o copie a cărții de identitate a părintelui sau tutorelui legal, date de contact ( telefon) și unitatea de învățământ. Precizăm că pentru diplomele de echipă/ diplome colective este nevoie de o adeverință care atestă obținerea premiului în cauză.
DIPLOMELE SE VOR DEPUNE DOAR PRIN INTERMEDIUL EMAILULUI, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
1. Pentru Gala Sportului Școlar Bucureștean se va transmite un email cu documentele menționate mai sus la adresa: galasportului@yahoo.com
2. Pentru Gala Tinerilor Artiști se va transmite un email cu documentele menționate la adresa: gala.artistilor@gmail.com
Reamintim faptul că premierea se realizează pentru elevii care în anul școlar 2016-2017 se aflau în clasele V-XII și au obținut locurile 1,2 și/sau 3 la competiții sportive (campionate naționale, mondiale sau europene) și competiții din domeniul cultural artistic ce se regăsesc în calendarul de activități al Ministerului Educației Naționale. Premierea se realizează în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 337/2017 (document ce poate fi consultat aici: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/H337_17.pdf și aici http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH337_17.pdf )
Datele vor fi procesate respectand prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).