Proiectul „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București” are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare școlară și incluziune socială pentru 400 de copii în situații de risc din Municipiul București, prin furnizarea de programe educaționale extracurriculare și consiliere psihopedagogică. Proiectul este realizat de Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret în parteneriat cu Centrul  Municipiului București de Resurse și  Asistență Educațională (www.cmbrae.ro).

Proiectul se adresează atât elevilor din ciclul primar ( clasele pregătitoare – IV ), cât și celor din ciclul gimnazial ( clasele V – VIII), care intră sub incidența Legii 292/2011 a asistenței sociale: art.6, alin p) grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială sau care provin din familii beneficiare de măsuri de asistență socială așa cum sunt definite de lege.

Ce ne propunem?

  • Scăderea ratei absenteismului și absenteismului școlar cu 10% în rândul celor 400 de elevi.
  • Creșterea cu 20% a implicarii în parcursul educațional al copiilor din grupul țintă pentru 200 de părinți/tutori/membri ai famiilor.

Cum vom atinge obiectivele?

  • Campanie de informare și conștientizare privind riscurile la care sunt supuși copiii în situații de risc. Această activitate presupune: sesiuni de informare de grup, adresate cadrelor didactice, experților formatori, consilierilor din 25 de școli din București; sesiuni de informare de grup adresate părinților/ tutorilor/membrilor famiilor copiilor în situații de risc din grupul țintă; informare publică – producție și difuzare spoturi radio și TV.
  • Sesiuni de formare cu elevii. Acestea au ca obiectiv facilitarea relațiilor interpersonale dintre copiii în situații de risc și integrarea lor socială prin antrenarea în activități creative, colective, derulate într-o atmosferă care încurajează comunicarea prin joc, socializarea și creștere a stimei de sine.
  • Consiliere psiho-pedagogică. Sesiunile de consiliere se vor realiza atât cu cei 400 de elevi, cât și cu părinții/tutorii/membrii familiilor acestora.
  • Activități extracurriculare socio-educative. Taberele ce se vor organiza vin în completarea activităților anterioare de formare și consiliere. Cu ajutorul acestora ne propunem să stimulăm participarea copiilor în activități sportive, culturale, artistice și de divertisment, stimulând în acest fel dezvoltarea deprinderilor de viață, aptitudinilor sociale, pentru creșterea gradului de incuziune socială și afirmare a copiilor aflați în situații de risc.

Ce trebuie să faceți pentru a vă înscrie ca beneficiar al acestui proiect?

  1. Descărcați și completați următoarele documente:
  1. Trimiteți-le scanate la proiect@gmail.com
  2. Dacă aveți întrebări o puteți contacta pe doamna Laura Burcuș, responsabil grup țintă la telefon: 0729059489.

Puteți consulta metodologia de selecție a grupului țintă AICI.

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție la adresa de mail: csr.proiect@gmail.com sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/proedus.bucuresti/

 

 

 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org

www.granturi-corai.ro.

 

 

Untitled-1-Recovered