Cursuri profesori

Au fost afisate grupele cursurilor pentru profesori:

 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive Bucureşti, din cadrul Primăriei Municipiului București, organizează în perioada 4 – 20 mai 2018, programul de formare continuă:

”Noile educații – abordări inovative prin disciplina Pregătiți pentru viață”

acreditat de către Ministerul Educației Naționale cu 15 CPT (60 ore), în condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare, și destinat personalului didactic și personalului de conducere, de îndrumare și de control din unitățile de învățământ școlar preuniversitar din Municipiul București.

În cadrul acestui program, în perioada menționată, vor fi formate aproximativ 250 de cadre din grupul țintă, repartizate în câte 10 grupe a câte 25 de cursanți, desfășurate în paralel.

 

Aplicanți eligibili:

– cadre didactice din învățământul preuniversitar școlar din București (exclusiv);

– cadre didactice cu rol de diriginte;

– rol în coordonarea sau inițierea de proiecte sau programe extrașcolare și nonformale cu accent pe formarea abilităților de viață și a caracterului.

 

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru aplicarea abordărilor integrate în curriculumul pentru învăţământul primar şi gimnazial, cu accent pe aplicarea programei şcolare Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate, clasa pregătitoare – clasa a VIII-a, curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar și gimnazial.

 

Competențe generale: 

1 Identificarea abordărilor inovative ale învăţării şi a impactului acestora asupra proiectării curriculare şi asupra activităţilor de predare şi învăţare

2 Aplicarea unor strategii adecvate de proiectare şi implementare a activităţilor didactice la discipline din aria noilor educații, cu accent pe programa școlară Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate

 

Competențe specifice:

1 Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare din perspectivă integrată;

2 Utilizarea adecvată a cadrului educației formale și nonformale, a metodelor și activităților specifice în predarea disciplinelor integrate;

3 Evaluarea rezultatelor învățării elevilor în contextul predării integrate;

4 Planificarea și desfășurarea activităților de învățare din perspectiva tematicilor disciplinei opționale ”Pregătiți pentru viață” – curriculum la decizia școlii pentru clasele pregătitoare – clasa a VIII-a

 

Tematica:

MODUL 1. Învățarea – noi abordări

TEMA 1.1. Abordarea integrată în curriculum: interdisciplinaritatea. Impact asupra învățării

TEMA 1.2. Priorități în curriculumul școlar românesc

TEMA 1.3. Profesorul în perspectiva abordărilor integrate. Elemente de dezvoltare personală și profesională; dinamica grupului

 

MODUL 2. Disciplina Pregătiți pentru viață – elemente de inovare

TEMA 2.1. Argument, necesitate, intervenția educațională pe care o propune

TEMA 2.2. Modelul de predare

TEMA 2.3. Teme majore în predarea disciplinei

 

MODUL 3. Predarea și învățarea în contextul disciplinei Pregătiți pentru viață

TEMA 3.1. Planificarea calendaristică a activităților de învățare

TEMA 3.2. Modalități concrete de predare a disciplinei –proiectarea didactică; strategii specifice de predare-învățare

TEMA 3.3. Laborator – lecții demonstrative, feedback și sugestii pentru susținerea efectivă a disciplinei la clasă

 

Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, după următorul program:

– vineri, 4.05.2018 între 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 5.05.2018 între 9:00 și 17:00;

– duminică, 6.05.2018 între 9:00 și 17:00.

 

– vineri, 11.05.2018 între 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 12.05.2018 între 9:00 și 17:00;

– duminică, 13.05.2018 între 9:00 și 17:00.

 

– vineri, 18.05.2018 între 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 19.05.2018 între 9:00 și 17:00;

– duminică, 20.05.2018 între 9:00 și 17:00.

 

Înscrieri: vă invităm să completați formularul on-line de înscriere, până pe data de vineri, 27 aprilie 2018, inclusiv. Toate procedurile şi comunicările legate de înscrierea şi participarea la curs vor fi realizate exclusiv online, pe adresa de e-mail furnizată în formular.

https://goo.gl/forms/pl41lNMqrdqGDwWo2

Repartizarea pe grupe a cursanţilor înscrişi şi confirmaţi va fi transmisa eletronic, pe e-mail, până pe data de 30 aprilie 2018.

Programul este organizat sub egida Parteneriatului Civic pentru Educatie – CIVITAS, constituit din PROEDUS, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociaților de Părinți din Învățământul Preuniversitar.

Pentru mai multe detalii puteti consulta secţiunea CIVITAS.

 

În atenția aplicanților înscriși la cursul

Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi

Vă informăm că în perioada 4 – 20 mai 2018 se va organiza o nouă serie de formare a cadrelor didactice, respectiv 8 grupe de formare, aproximativ 200 locuri. Selecția se va realiza din baza de date cu aplicanții înscriși în urma apelului din luna februarie 2018, așadar NU SE VOR REALIZA NOI ÎNSCRIERI pentru acest apel.

Cadrele didactice înscrise vor primi pe email informații privind confirmarea locurilor și a participării.

Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, după următorul program:

– vineri, 4.05.2018 între 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 5.05.2018 între 9:00 și 17:00;

– duminică, 6.05.2018 între 9:00 și 17:00.

 

– vineri, 11.05.2018 între 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 12.05.2018 între 9:00 și 17:00;

– duminică, 13.05.2018 între 9:00 și 17:00.

 

– vineri, 18.05.2018 între 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 19.05.2018 între 9:00 și 17:00;

– duminică, 20.05.2018 între 9:00 și 17:00.

 

Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației Naționale, iar în urma absolvirii acestuia se va elibera un certificat de competențe profesionale, ce conferă 15 credite profesionale transferabile, în condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare.

 

Programul este organizat sub egida Parteneriatului Civic pentru Educatie – CIVITAS, constituit din PROEDUS, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociaților de Părinți din Învățământul Preuniversitar.

Pentru mai multe detalii puteti consulta secţiunea CIVITAS.