Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale 
Legea nr. 273/2006 – Legea privind finanțele publice locale
Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale