NOȚIUNI GENERALE

Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul Național al Copiilor și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație CIVITAS, organizează în perioada 18 – 22 aprilie 2016, în cadrul sătămânii „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”, proiectul intitulat „Campionatul Sportiv Școlar”.

În cadrul acestui Campinat Sportiv se vor desfășura competiții la urmatoarele discipline: campionat de fotbal – baieți, iar la alegere campionat de handbal, volei, baschet – fete. Aceste campionate se adresează elevilor claselor V – VIII din unitățile de învățământ bucureștene.

Acest proiect implică asigurarea cadrului dezvoltării continue, organizării și funcționări sistemului național de educație fizică și sport, aplicării corecte a prevederilor legale în vigoare, în vederea atingerii următoarelor obiective: atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport, educarea tinerilor în spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exercițiilor fizice și conștientizarea părinților privind rolul educativ al sportului și al olimpismului.

 

ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA

Unitățile de învățământ se pot înscrie în perioada 01-12 martie 2016 pe adresa de e-mail sportpmb@yahoo.com, în care se vor menționa nume și număr de telefon pentru doi profesori coordonatori, unitatea de învățământ, un număr de clase participante și sporturile pentru care se va opta.

Unitățile de învățământ înscrise in proiectul „Campionatul Sportiv Școlar” au obligația de a organiza toate activitățile incluse în acest proiect și de a le desfășura conform regulamentului întocmit de organizator.

 

REGULAMENTELE DISCIPLINELOR

Deschiderea oficială a competiției se va organiza în fiecare școală, sub directa coordonare a profesorilor de educație fizică și sport cu sprijinul PROEDUS, în data de 18 aprilie 2016 și se va desfășura pe toată perioada Săptămânii Altfel.

Competițiile se vor desfășura conform:

–               Regulamentului de organizare și desfășurare a competiției la baschet

–               Regulamentului de organizare și desfășurare a competiției la fotbal

–               Regulamentului de organizare și desfășurare a competiției la handbal

–               Regulamentului de organizare și desfășurare a competiției la volei

 

 

Competiția se adresează:

elevilor legitimați și nelegitimați  din clasele V-VIII din unitățile de învățământ din Municipiul București și se desfășoară pe două categorii de vârstă:

clasele V-VI, elevi născuți în anul 2002 și mai mici la: băieți fotbal, iar la fete –  baschet, volei sau handbal. Se va alege o disciplină sportivă din cele trei în funcție de baza sportivă existentă, opțiunea profesorului și a elevilor;

–  clasele VII-VIII, elevi născuți în anul 2000 și mai mici  la băieți –  fotbal, iar la fete- baschet,volei sau handbal. Se va alege o disciplina sportivă din cele trei în funcție   de baza sportivă existentă, opțiunea profesorului și a elevilor;

De asemenea, participa elevii care au adeverință  medicală pentru participarea la ora de educație fizică și sport in conformitate cu OMEN 3462/2012 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților de educație fizică și sport;

Locul de desfășurare ale acestor competiții sunt bazele sportive ale  fiecărei unități de învățământ, iar asigurarea echipamentului sportiv  este asigurat  de  unitățile de învățământ participante, iar jocurile se vor desfășura după un program stabilit prin tragerea la sorți.

             Competiția se va  desfășuara  în sistem eliminatoriu interclase pâna la desemnarea echipelor câștigătoare, iar acestea vor fi desemnate la nivelul claselor V-VI si VII-VIII;

Jocurile se vor desfășura după un program stabilit la tragerea la sorți de către profesorul unității de învățământ, iar programul jocurilor va fi anunțat instituției PROEDUS până în data de 5 aprilie 2016.

 

RETRAGEREA DIN PROIECT

În cazul în care după finalizarea procedurilor de încriere în proiect, unitatea de învățământ renunță la participare, persoana de contact are obligația de a anunța organizatorul cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea activității.

            Organizatorul poate refuza participarea unităilor de învățământ care nu au transmis e-mail-ul de înscriere în termenul precizat anterior sau în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește limita maximă de vizitatori admiși pe ora.